امروز آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

0
6
زمستان ۹۹

امروز آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مالیاتی توجه کنند: امروز آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۹ است.

امروز آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزودهبه گزارش دیار باد منجیل: مدیر کل امور مالیاتی گیلان گفت: مودیان مالیاتی تا پایان امروز فرصت دارند اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۹ را ارائه دهند.
محسن محمدی پور گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند بهدرگاه ملی مالیات به نشانی WWW.INTAMEDIA.IR قسمت مالیات بر ارزش افزوده مراجعه و اطلاعات تکمیلی را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید