تاریخچه پل قدیمی منجیل

0
625

تاریخ منجیل

پل منجیل

اين پل که امروزه ويران شده و بقاياي آن در زير سد سفيدرود قرار گرفته است ، در گذشته بر روي رودخانه سفيدرود و در مجاورت منجيل قرار داشته و ساختمان اوليه آن مربوط به دوره صفويه بود است. الئاريوس – سياح خارجي – که در حدود سال ۱۰۴۸ ه. ق از اين پل ديدن کرده ، مي نويسد : « پلي است با شش پايه که هر پايه را اتاقي و آشپزخانه اي بود و پلکاني براي رفتن به اتاق ها داشت. بر روي آب سفيدرود بنا کرده بودند. گنجايش اتاق ها به قدري بود که تمام افراد يک کاروان را جاي مي داد. » ماژور دارسي تد نيز که در سال ۱۲۵۳ ه. ق از اين پل ديدن کرده ، مي نويسد : « پل منجيل هفت دهانه داشت و متعلق به دوران صفويه بود. قسمتي از پل در زمان نادرشاه خراب شده بود و در حدود چهل سال قبل (پيش از سفر دارسي) سليمان خان قاجار ، حاکم وقت گيلان آن را مرمت کرده بود. طاق دو دهانه ويران شده بود و با تخته آنها را پوشانده بودند ». در حدود سال ۱۲۷۵ ه. ق حاجي ملا رفيع شريعتمدار – امام جمعه وقت گيلان – ظاهراً به دستور ناصرالدين شاه ، پلي جديد برپا ساخت. اين پل از نظر معماري در خود توجه بوده و به هنگام سفر ناصرالدين شاه به گيلان برپا بود و عکسي از آن برداشته شده است . اين پل نيز داراي هفت دهانه اصلي و دهانه هاي کوچکتري در بالاي پايه ها بوده است. پل مزبور ظاهراً در جريان سيلاب سال ۱۳۱۶ ه. ق آسيب فراوان ديد. بعد از اين تاريخ ، کمپاني روسي پلي از آهن بر پايه هاي پل قديمي بنا کرد که تا زمان رابينو (۱۳۳۱ ه. ق) برپا بوده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید