ظهرابی‌نیا با مشت بازیکنان ما را زد

0
81

به گزارش خبرورزشی، فاطمه عدلی از جمله بازیکنان ذوب‌آهن بود که در بطن درگیری با بازیکنان شهرداری سیرجان حضور داشت (اینجا ببینید). او در این باره به خبرورزشی توضیحاتی می‌دهد.
*خانم عدلی چه شد بازی به درگیری کشید؟
تقصیر بازیکن آن‌ها بود. البته باید بگویم اول آن‌ها بازی را متشنج کردند. مدام خودشان را زمین می‌انداختند تا وقت بازی را تلف کنند. فکر کردیم تیم عربی هستند. اواخر بازی هم که بازیکن‌شان تعویض شد دوباره وقت تلف کرد.
*شما به او چیزی گفتید؟ می‌گوید هلش دادید.
من ظهرابی‌نیا را هل دادم؟ دروغ می‌گویند. من هل ندادم. بلکه او من را هل داد.
*چه چیز به او گفتید؟
گفتم برو بیرون و چرا این‌طور فوتبال بازی می‌کنید؟ او هم من را هل داد و باعث شد تمام درگیری‌ها پیش بیاید.
*تصویری هست که شما زیر دست و پای همه افتاده اید.
بله، چون من را هل داد باعث شد درگیری پیش بیاید. بازیکنان ما هم برای دفاع از من آمدند.
*آسیبی دیدید؟
نزدیک بود زیر دست و پای بازیکنان آسیب ببینم، چون درگیری پیش آمده بود. فقط یک لحظه دیدم که ظهرابی‌نیا همین‌طور داشت با مشت بازیکنان ما را می‌زد.
*عکسی هم هست که او دارد به بازیکن شما مشت می‌زند. البته خودش می‌گوید اول بازیکنان شما او را کتک زدند.
اصلاً این‌طور نیست. ایشان بود که بازیکنان ما را می‌زد. خودتان در عکس‌ها دیدید بازیکن را چطور با مشت می‌زد.
*بازیکن شما واقعاً به بیمارستان رفت؟
بله، بعد از بازی به بیمارستان منتقل شد. من نمی‌دانم چرا آن‌ها حرف‌های خلاف واقع می‌زنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید