خانه امیرکبیر در شهر تبریز

0
64

🔶میرضا تقی خان فراهانی، معروف به “امیرکبیر”

🔸امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار و همسر عزت‌الدوله، خواهر ناصرالدین‌شاه قاجار نیز بود. از جمله مردان تاریخ ساز ایران است. تصمیمات و اصلاحات او به همراه افکار و قاطعیتش در برابر استبداد و استعمار، اکنون به عنوان الگوی سیاست ورزی و اداره کشور تبدیل شده است. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود.

🔸میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر، در تبریز پرورش یافت و خدمات بزرگی به ایران انجام داد که در ذهن همه مردم ایران مانده است.

🔸در دوران اوج امیرکبیر وقتی به وی پیشنهاد صدارت کشور می شود و زمانی که ایشان از تبریز به تهران عزیمت کردند از او در مورد برنامه های خود برای صدراعظمی میپرسند، اینگونه عنوان میکند که ” میخواهم تهران را هم مثل تبریز آباد کنم.”

🔸خانه امیرکبیر یکی از خانه های تاریخی شهر تبریز است. این مکان در پارک وزیر تبریز و خانه امیرکبیر با نام “منیر” در کوی فیروز منطقه چهار شهرداری تبریز قرار دارد. قدمت خانه امیرکبیر در تبریز مربوط به اوایل دوره قاجار است و واقع در پارک وزیر سال ها به صورت خرابه در گوشه ای رها شده بود، اما این خانه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی بازسازی و با نام خانه هنرمندان صنایع دستی آذربایجان شرقی فعالیت خواهد کرد.
مجسمه‌ی امیرکبیر نیز در جلو در خانه‌ی او نصب شده است. ارتفاع مجسمه‌ی امیرکبیر ۲ مترو ۲۰ سانتی‌متر است و از جنس برنز تهیه شده است.

🔸هرکسی که برای تبریز حتی ذره ای خدمت کرده باشد تبریز او را مونس جان خواهد بود. امیرکبیر هم مرد بزرگواری بودند که در تبریز پرورش و تجربه اندوختند و برای کشور ایران خدمات بزرگی را انجام دادند که در ذهن همه مردم ایران با خوبی و امیر کبیر یاد میشود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید