ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی اهالی شهر منجیل_۳۶

0
74

ضرب المثل های قدیمی رایج در زبان ترکی منجیل
با تشکر از اقای علی طیب نژاد

۷۰_آدَمِن واری اولدی اونَه دولی دئیلَر آدَمِن یوخی اولدی اونَه دَلی دئیلَر

این ضرب المثل کنایه از این است که ثروت باعث میشود در جامعه احترام بیشتری داشته باشید ولی سخن فرد فقیر جدی گرفته نشده و به ان توجه ای نمیشود به معنی ادم که پولدار باشه او را دانا و اگر فقیر باشد او را نادان می پندارند

۷۱_بیری ییئِب دونب گاموشَه بیری آجِندَن دونب قوری قَمیشَه

۷۱_این ضرب المثل کنایه از نابرابری اقتصادی در جامعه و نبود عدالت اجتماعی است به معنی یکی انقدر خورده که مانند گاومیش شده دیگری از فرط گرسنگی مثل نی شده

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید