برچسب: شورای شهر رشت

ابهام ۱۱ میلیارد تومانی در مناقصه کارخانه کود آلی و تائید استعفای فرامرز جمشیدپور 0

ابهام ۱۱ میلیارد تومانی در مناقصه کارخانه کود آلی و تائید استعفای فرامرز جمشیدپور

رمضانپور نرگسی: ممکن است مدیران شهری و شهردار اشتباهاتی داشته باشند عضو شورا گفت: قرارداد کود آلی{ابهام ۱۱ میلیارد تومانی در مناقصه} سبب حواشی زیادی شده است که در نهایت منجر به استعفای فرارمز...

رئیس شورای شهر رشت: تمامی مطالبات نیروهای شهرداری پرداخت شد 0

رئیس شورای شهر رشت: تمامی مطالبات نیروهای شهرداری پرداخت شد

تمامی مطالبات نیروهای شهرداری پرداخت شد|هیچ پاداشی برای اعضای شورا در نظر گرفته نشد رئیس شورای اسلامی شهر رشت: تمامی مطالبات نیروهای شهرداری پرداخت شد|هیچ پاداشی برای اعضای شورا در نظر گرفته نشد هیچ...

هزینه ۹۵۰ میلیون تومانی برای سکونت شهردار رشت! 0

هزینه ۹۵۰ میلیون تومانی برای سکونت شهردار رشت!

 هزینه ۹۵۰ میلیون تومانی برای سکونت شهردار رشت! ذاکری خواستار تذکر کتبی و پاسخگویی حاج محمدی شد هزینه ۹۵۰ میلیون تومانی برای سکونت شهردار رشت! بر مبنای اخبار موثق مبلغ ودیعه و رهن منزل...

0

> آتش اختلاف در شورای شهرستان رشت | تاکید ۷ عضو بر لزوم پیگیری سلب عضویت عبدالهی و جذب آتش اختلاف در شورای شهرستان رشت | تاکید ۷ عضو بر لزوم پیگیری سلب عضویت...

0

پاسخ رمضانپور به یک شبهه! چه کسی سراوان را محل دفن زباله کرد؟! به گزارش دیار باد منجیل،احمد رمضانپور نرگسی عضو شورای شهر رشت با اشاره به طرح مسائلی در خصوص تاریخچه و علل...