یادداشت روز: زهی خیال باطل

0
49

زهی خیال باطل
نمیدانم و بصورت واضح و دقیق اطلاع ندارم که آیا بین احضار یکی از مدیران کانال فضای مجازی منجیل و شورای شهر منجیل رابطه ای مستقیم وجود دارد یانه و اینکه این احضار بواسطه ورود و درخواست عضوی یا اعضای شورای شهر منجیل صورت گرفته است یا نه .لذا به همین دلیل عدم اطلاع دقیق از این موضوع نمی‌توان قضاوتی نمود. اما اگر چنین اتفاق نامیمونی توسط عضوی از شورای شهر انجام شده باشد باید تاسف خورد به این عدم وجود صحه صدر و بی تحملی نسبت به نقدها و انتقادات نزد منتخبین حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری .که بنایی را پایه گذاری نمودند تا با ایجاد محیطی بسته جلوی مطالبه گری و حق خواهی شهروندان را با ورود به برخورد انتظامی و قضایی بگیرند که باید گفت زهی خیال باطل از این اندیشه و تفکر بی جا .در کشوری که جوانان و دانشجویان و اعضای گروهای مختلف دانشجویی براحتی بدون دلهره و ترس و بیم در حضور رهبری انقلاب اسلامی نقطه نظرات انتقادی خود را به زبان می آورند و مطرح می کنند و پاسخ خود را هم در کمال برخورد رحمانی و دوستانه دریافت می کنند .و یا این روزهابه دفعات شاهد حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی در میان مردمان مناطق مختلف این سرزمین گوش و دل می سپارند به تندترین اعتراضات و نقدها و دردها .که الگویی باید باشد برای سایر مسئولین و مدیران چگونه میتوان باور کرد که اعضاء ویا عضوی از شورای شهری کوچک‌ که با رای و نظر همین مردم به این جایگاه جلوس نموده تا نوکری مردم و شهروندان را بکنند و باید به نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات و اعتراضات موکلین خود بسیار بهتر و بیشتر از مدیران و مسئولین انتصابی گوش فرا دهند روی به شکایت و یا در خواست از دستگاه های نظارتی و انتظامی برای برخورد با شهروندان آورند. فقط به فقط باید تاسف عمیق خود را از این رفتارها به سمع و نظر آنان رسانید .و امیدداریم که این احضار نه به توصیه و خواست آنان بلکه براساس روال طبیعی و قانونی که در شرح وظایف دستگاه های نظارتی و انتظامی لحاظ شده صورت گرفته باشد .و قید و تاکید براین نقطه و نکته ضرورت دارد اشاره شود که اعضای محترم شورای اسلامی شهر منجیل تحت هیج شرایطی نه توان ونه قادرند و نه می‌توانند مطالبه گری و نقادی و اعتراض به برخی رفتارها و تصمیمات خود راکه مقایر ودر تقابل با خواسته اکثریت شهروندان ساکن در این شهر است را به محاق و فراموشی بسپارند و اگر با دیدی منطقی و با رجوع به عقلانیت و توجه به همفکری و مشاوره و مشورت به آنچه توسط کانالها و گروهای فضای مجازی مطرح ونشر می یابد نظر بیافکنند.و راه تعامل با منتقدین و گروهای مجازی مطالبه گر را پیشه راه خویش سازند نه تنها متضرر نخواهند شد بلکه روزبه روز شاهد ایجاد تحول و ارتقاء در ارائه خدمات به شهروندان در عرصه های مختلف خواهند بود. لذا وقتی گره ای را می‌توان با دست براحتی باز کرد چه نیازی به پیجیده نمودن آن و باز نمودن با دندان .و لازم به یاداوریست که تا چشم به هم بنهند این چهار سال به پایان خواهد رسید و بهتر انست که بجای صرف وقت و نیرو و توان خود به حاشیه ها و یا حاشیه سازی ها که متاسفانه توسط تعدادی قلیل شناخته شده و رانده شده توسط مردم انجام می گیرد .این وقت وزمان را برای برنامه ریزی و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های موجود در عرصه های انسانی و طبیعی و محیطی برای ظرفیت سازی قرار دهند .خدایا چنان کن سرانجام کار تا تو خشنود باشی و ما رستگار

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید